Đăng Nhập để bình luận, lưu theo dõi, lịch sử đọc truyện! Đọc truyện chữ free tại TRUYENUP.COM

Truyện mới cập nhật

tôi là hồi quy giả

giao ước tử thần

Truyện tranh Nhân Trùng Đại Chiến
3.5k 1.4k 1.1k

Nhân Trùng Đại Chiến

món đồ chơi

Truyện tranh Khi Số Phận Tìm Đến Hai Ta
923 4.9k 7.1k

Khi Số Phận Tìm Đến Hai Ta

Truyện tranh Hiệp Khách Giang Hồ
82.1M 7.4M 67.2k

Hiệp Khách Giang Hồ

Truyện tranh Nhân Viên Văn Phòng Nhìn Thấy Vận Mệnh
8.5k 84 1.6k

Nhân Viên Văn Phòng Nhìn Thấy Vận Mệnh

Truyện tranh Tự Động Săn Bằng Phân Thân
10.9k 32.5k 2.8k

Tự Động Săn Bằng Phân Thân

Truyện tranh Killing Bites
172.5k 962 650

Killing Bites

Truyện tranh Cùng Đỉnh Lưu Ảnh Đế Yêu Đương Phát Đường
520 2.5k 47.1k

Cùng Đỉnh Lưu Ảnh Đế Yêu Đương Phát Đường

Truyện tranh Lão Tổ Tông Vừa Xinh Vừa Ngầu
973 12.2k 33.6k

Lão Tổ Tông Vừa Xinh Vừa Ngầu

phòng số 205

học viện mu wui kwan

Truyện tranh Gaikotsu Kishi-Sama, Tadaima Isekai E O Dekake-Chū
6.5k 146.7k 356

Gaikotsu Kishi-Sama, Tadaima Isekai E O Dekake-Chū

Truyện tranh Minami-Ke
9.6k 465 966

Minami-Ke

Truyện tranh Samurai Kiếm Tre
56.4k 123

Samurai Kiếm Tre

Truyện tranh Tạm Thời Tôi Sẽ Bảo Vệ Nam Chính
887 53.8k 26.9k

Tạm Thời Tôi Sẽ Bảo Vệ Nam Chính

Truyện tranh Tình Yêu Bị Ngăn Cấm
6.6k 9.5k 1.2k

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm

Truyện tranh Usogui
180.9k 149.6k 338

Usogui

Truyện tranh Vương Giả Thiên Hạ
9.4k 10.6M 2.4k

Vương Giả Thiên Hạ

Truyện tranh Tiến Hóa Cuồng Triều
35.3k 1.1k 1.2k

Tiến Hóa Cuồng Triều

Truyện tranh Anh Hùng Tái Khởi
580 43 14.4k

Anh Hùng Tái Khởi

Truyện tranh Đại Chu Tiên Lại
115.4k 540.2k 183

Đại Chu Tiên Lại

Truyện tranh Chưởng Môn Khiêm Tốn Chút
324.2k 955 306

Chưởng Môn Khiêm Tốn Chút

Truyện tranh Cửa Hàng Sủng Thú Siêu Thần
865 3.6k 140.8k

Cửa Hàng Sủng Thú Siêu Thần

Truyện tranh Nằm Vùng Y Tế
614 154

Nằm Vùng Y Tế