Đăng Nhập để bình luận, lưu theo dõi, lịch sử đọc truyện! Đọc truyện chữ free tại TRUYENUP.COM

Truyện mới cập nhật

mikako-san

Truyện tranh Cuộc Sống Thong Dong Ở Dị Thế Giới
3.7M 1.2M 596.1k

Cuộc Sống Thong Dong Ở Dị Thế Giới

Truyện tranh Người Trái Đất Quả Thật Rất Tàn Ác
375.4k 1.4k 280

Người Trái Đất Quả Thật Rất Tàn Ác

Truyện tranh Tôi Có Nên Chiều Hư Cô Vợ Hoàn Hảo Của Mình?
96.9k 2.9k 929

Tôi Có Nên Chiều Hư Cô Vợ Hoàn Hảo Của Mình?

Truyện tranh The Kurosagi Corpse Delivery Service
726 687 952

The Kurosagi Corpse Delivery Service

Truyện tranh Kimi No Okasan O Boku Ni Kudasai!
6.5k 673 712

Kimi No Okasan O Boku Ni Kudasai!

mane mane nichi nichi

Truyện tranh Yowayowa-Sensei
36.8k 15.2k 7.9k

Yowayowa-Sensei

Truyện tranh Trùng Sinh Thành Godzilla
631.2k 157.5k 41.4k

Trùng Sinh Thành Godzilla

Truyện tranh Lựa Chọn Thần Cấp: Ta Không Theo Sáo Lộ Mạnh Lên
856 1.2k 46.7k

Lựa Chọn Thần Cấp: Ta Không Theo Sáo Lộ Mạnh Lên

ta làm cặn bã ở tu tiên giới

Truyện tranh Trở Lại Thời Kì Đồ Đá
850 2.9k 11.5k

Trở Lại Thời Kì Đồ Đá

anh muốn được ở bên mẹ em

Truyện tranh Ngày Tôi Sinh Ra, Bách Quỷ Dạ Hành, Tuyết Thi Hộ Đạo
621 44.6k 43.3k

Ngày Tôi Sinh Ra, Bách Quỷ Dạ Hành, Tuyết Thi Hộ Đạo

Truyện tranh Mở Đầu Nữ Đế Làm Chính Cung
37.9M 1.4k 143.6k

Mở Đầu Nữ Đế Làm Chính Cung

Truyện tranh Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần
760 355.5k 56.4k

Khởi Đầu Có Kiếm Vực, Ta Sẽ Trở Thành Kiếm Thần

abu normal

Truyện tranh Tích Trữ 10 Vạn Vật Tư Trước Ngày Tận Thế
852 4.5k 42.9k

Tích Trữ 10 Vạn Vật Tư Trước Ngày Tận Thế

Truyện tranh Thái Cổ Yêu Thánh Lấy Ta Làm Lô Đỉnh
698 15.1k

Thái Cổ Yêu Thánh Lấy Ta Làm Lô Đỉnh