Đăng Nhập để bình luận, lưu theo dõi, lịch sử đọc truyện! Đọc truyện chữ free tại TRUYENUP.COM

Truyện mới cập nhật

Truyện tranh Blue Box
1.2M 2.5k 2.2k

Blue Box

Truyện tranh Kuutei Dragons
2.1k 38 922

Kuutei Dragons

Truyện tranh Chúng Ta Có Thể Trở Thành Người Nhà Không?
510.4k 619 130.2k

Chúng Ta Có Thể Trở Thành Người Nhà Không?

Truyện tranh Nhân Vật Phản Diện Đều Thích Tôi
61 11

Nhân Vật Phản Diện Đều Thích Tôi

Truyện tranh Vạn Cổ Tối Cường Tông
811 1.2M 168.5k

Vạn Cổ Tối Cường Tông

Truyện tranh Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru!
327.2k 76.3k 1.4k

Drawing: Saikyou Mangaka Wa Oekaki Skill De Isekai Musou Suru!

Truyện tranh Tình Yêu Bị Ngăn Cấm
6.6k 9.5k 1.2k

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm

Truyện tranh Cách Nhau 3 Tuổi
7.9k 350 2.3k

Cách Nhau 3 Tuổi

Truyện tranh Cùng Đỉnh Lưu Ảnh Đế Yêu Đương Phát Đường
520 2.5k 47.1k

Cùng Đỉnh Lưu Ảnh Đế Yêu Đương Phát Đường

Truyện tranh Tam Giác Bạc
13.9k 42

Tam Giác Bạc

ái long tương truyện

phán mại cấp vương tử

Nữ Vương Nổi Lên Từ Đỉnh Lưu

người tình của yêu tinh

tiểu côn đồ nhà công tước

phu nhân, thân phận của người lộ rồi

luật vị thành niên

Truyện tranh Tôi Đã Phạm Sai Lầm Rồi
580 1.2k 12.9k

Tôi Đã Phạm Sai Lầm Rồi

Truyện tranh Tiểu Sư Muội Nhà Ta Siêu Mạnh Siêu Hề Hước
7.4k 575

Tiểu Sư Muội Nhà Ta Siêu Mạnh Siêu Hề Hước

Truyện tranh Nàng Công Chúa Của Mọi Người
6.8k 19.3k 1.1k

Nàng Công Chúa Của Mọi Người

Truyện tranh Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết
615 177.3k 125.9k

Kết Thúc Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết