Đăng Nhập để bình luận, lưu theo dõi, lịch sử đọc truyện! Đọc truyện chữ free tại TRUYENUP.COM

Truyện mới cập nhật

bà cố nội của bạo quân

tôi đã trở thành trung thần của bạo chúa

my demon - chàng quỷ của tôi

Truyện tranh Kết Đẹp Với Chú Út Kiếp Trước Sau Chia Tay
6.8k 134 11.3k

Kết Đẹp Với Chú Út Kiếp Trước Sau Chia Tay

đồ nhi muốn bất kính với ta

mộ dạ bạch lời hối hận muộn màng

chuyển sinh thề làm đóa sen đen báo thù

tôi trở thành mẹ của nam chính 2

Truyện tranh Cố Tình Chiếm Đoạt
2.1k 6.3k

Cố Tình Chiếm Đoạt

Truyện tranh Thương Lan Quyết
7.5k 3.1k

Thương Lan Quyết

Truyện tranh Chàng Rể Mạnh Nhất Lịch Sử
675 2.8k 126.6k

Chàng Rể Mạnh Nhất Lịch Sử

thần hổ jang san

Truyện tranh Phu Nhân Tà Đế Vừa Ác Vừa Độc
4.8k 1.3k

Phu Nhân Tà Đế Vừa Ác Vừa Độc

hard core leveling warrior ss1

luật thanh niên

Truyện tranh Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ
898 232.3k 68.2k

Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ

học viện phá sản

chước đao

khuyết nhân

Truyện tranh Nhị Sư Huynh Tuy Là Phàm Nhân Nhưng Rất Mạnh Mẽ
553 36.5k

Nhị Sư Huynh Tuy Là Phàm Nhân Nhưng Rất Mạnh Mẽ

unmei no makimodoshi

khi fan cuồng xuyên thành thánh bú fame