Đăng Nhập để bình luận, lưu theo dõi, lịch sử đọc truyện! Đọc truyện chữ free tại TRUYENUP.COM

Truyện thể loại Manhua

Tất cả truyện tranh thuộc thể loại Manhua
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Đại Phụng Đả Canh Nhân
680 657 77.7k

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Truyện tranh Tinh Võ Thần Quyết
5.4M 5.1M 2.5k

Tinh Võ Thần Quyết

Truyện tranh Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần
506 3.6k 128.7k

Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần

Truyện tranh Long Vương Điện
630 2.3k 32.1k

Long Vương Điện

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
6.4k 5.7M 122

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Cơn Bão Đỏ
950 33.1k 16.8k

Cơn Bão Đỏ

Truyện tranh Toàn Dân Chuyển Chức : Duy Ta Vô Chức Tán Nhân
808 2.7k 56.7k

Toàn Dân Chuyển Chức : Duy Ta Vô Chức Tán Nhân

Truyện tranh Bệnh Trạng Dụ Dỗ
5.1k 18.6k 1.3k

Bệnh Trạng Dụ Dỗ

Truyện tranh Ánh Trăng Vì Tôi Mà Đến
4.7k 50.6k 230

Ánh Trăng Vì Tôi Mà Đến

Truyện tranh Đan Tiêu Vạn Dặm
5.9k 98.3k 2.9k

Đan Tiêu Vạn Dặm

Truyện tranh Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện
816 2.8k 214.9k

Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện

Truyện tranh Đại Liên Minh Phản Xuyên Việt Của Bạo Quân
890 4.5k 16.5k

Đại Liên Minh Phản Xuyên Việt Của Bạo Quân

Truyện tranh Tôi Thăng Cấp Bằng Cách Thưởng Cho Những Đệ Tử
887 15.9k 20.7k

Tôi Thăng Cấp Bằng Cách Thưởng Cho Những Đệ Tử

Truyện tranh Ta Vô Địch Từ Ăn Chực
775 192 15.4k

Ta Vô Địch Từ Ăn Chực

Truyện tranh Tình Chàng 30
7.2k 1.2k

Tình Chàng 30

Truyện tranh Trò Chơi Này Cũng Quá Chân Thật Rồi !
880 9.9k 22.9k

Trò Chơi Này Cũng Quá Chân Thật Rồi !

Truyện tranh Vưu Vật
501 190 35.1k

Vưu Vật

Truyện tranh Trùm Phản Diện Muốn Tìm Chết!
607 5.9k 18.7k

Trùm Phản Diện Muốn Tìm Chết!

Truyện tranh Thiên Kim Toàn Năng Trọng Sinh
576 13.8k

Thiên Kim Toàn Năng Trọng Sinh

Truyện tranh Chỗ Lánh Nạn Của Ta Chỉ Thu Thiếu Mỹ Nữ
1.1k 14

Chỗ Lánh Nạn Của Ta Chỉ Thu Thiếu Mỹ Nữ

Truyện tranh Ta Nhờ Đồ Đệ Kéo Dài Tính Mạng
65 30

Ta Nhờ Đồ Đệ Kéo Dài Tính Mạng

Truyện tranh Điệu Valse Đầu Hạ
63 3

Điệu Valse Đầu Hạ

Truyện tranh chiến kỷ cực hàn
85 48

chiến kỷ cực hàn

Truyện tranh Trùng Sinh Chi Trụ Vương Không Làm Đại Phản Phái
51 8

Trùng Sinh Chi Trụ Vương Không Làm Đại Phản Phái