Đăng Nhập để bình luận, lưu theo dõi, lịch sử đọc truyện! Đọc truyện chữ free tại TRUYENUP.COM

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng

Đại Quản Gia Là Ma Hoàng
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng Xếp hạng: 4.8/5 - 265 Lượt đánh giá.
1 2 3 4 5

Nội dung

Cảnh giới truyện Truyện Đại Quản Gia Là Ma Hoàng thì như sau:+ THÂN THỂ:– Tụ khí cảnh– Đoạn cốt cảnh– Thiên huyền cảnh «Lấy tên truy đuổi hư không chi ý, đạt tới loại cảnh giới này, có thể tự do bay lượn, tại thiên không phi hành»– Thần chiếu cảnh «sinh ra thần thức, tinh thần ngoại phóng, coi như không cần mắt thường, đều có thể tiến hành phân rõ, quan sát»+ LINH HỒN– Hóa hư cảnh– Dung hồn cảnh– Quy nguyên cảnh(những cảnh giới này là tối đa ở hạ giới vì thiên đế đã phong ấn linh khí)+ THÁNH VỰC:– Linh vương cảnh– Hoàng giải cảnh (cảnh giới của main ở kiếp trước)– Thánh cảnh «tuyệt đại đa số người ít có thể đạt tới cảnh giới này, mà mỗi một vị thánh giả đều là đứng tại thánh vực đỉnh phong cường giả (tuy nói thế thôi nhưng Thánh cảnh đông như kiến á ://)»– Đế cảnh «Là cảnh giới cao nhất, thánh vực kẻ thống trị. Xưng là Thượng Cổ Thập Đế, số lượng là trời sinh lại cố định, dưới tình huống bình thường sẽ không biến hóa, người bình thường không cách nào thông qua tu luyện đạt tới này cảnh giới.số lượng 10 người là trời sinh lại cố định. Tuy nhiên có thể thay đổi người chưởng khống»– Vô thượng cảnh «Đột phá đế cảnh ràng buộc, thu hoạch được tiến về càng xa thế giới tư cách»– Thiên địa cảnh (là cảnh giới chấp trưởng vũ trụ)

Danh sách chương

Số chương
Cập nhật
Xem
Bình luận có thể tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link
Đăng Nhập để bình luận!
Mới nhất