Đăng Nhập để bình luận, lưu theo dõi, lịch sử đọc truyện! Đọc truyện chữ free tại TRUYENUP.COM

Truyện thể loại Việt Nam

Tất cả truyện tranh thuộc thể loại Việt Nam
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tứ Phủ Xét Giả
284.4k 110 9.6k

Tứ Phủ Xét Giả

Truyện tranh Blue Sky Complex
37.8k 7.9k 12.1k

Blue Sky Complex

Truyện tranh Scralia E-W
2.3k 12 215

Scralia E-W

Truyện tranh Zodiacboys
8.8k 1.2k 3.6k

Zodiacboys

Truyện tranh Bella's Story
1.1k 349 264

Bella's Story

Truyện tranh Sol City
4.4k 12 393

Sol City

Truyện tranh Con Đường Súng Đạn
7.8k 1.2k 2.9k

Con Đường Súng Đạn

Truyện tranh Tạm Biệt Kim Chung
9.3k 6 53

Tạm Biệt Kim Chung

Truyện tranh Specials Project
8.9k 2.8k 4.6k

Specials Project

Truyện tranh Palawari's Choice
8.5k 391 766

Palawari's Choice

Truyện tranh If I Have 1 Day To Live
7.7k 187 40

If I Have 1 Day To Live

Truyện tranh Bố Đã Gặp Mẹ Như Thế Nào ?
5.5k 54 1.4k

Bố Đã Gặp Mẹ Như Thế Nào ?

Truyện tranh Clematica Kutsuten
5.5k 15 217

Clematica Kutsuten

Truyện tranh Myuu & I
35.9k 20 342

Myuu & I

Truyện tranh Dream
12.9k 11 28

Dream

Truyện tranh Apocalypse
5.8k 736 170

Apocalypse

Truyện tranh Thánh Gióng
4.5k 52 2.7k

Thánh Gióng

Truyện tranh Siêu Nhân
4.4k 20 1.3k

Siêu Nhân

Truyện tranh Colorful Line
7.7k 25 2.7k

Colorful Line

Truyện tranh See You Again
7.8k 2.8k 223

See You Again