Đăng Nhập để bình luận, lưu theo dõi, lịch sử đọc truyện! Đọc truyện chữ free tại TRUYENUP.COM

Truyện thể loại Truyện Màu

Tất cả truyện tranh thuộc thể loại Truyện Màu
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần
506 3.6k 128.7k

Cường Giả Đến Từ Trại Tâm Thần

Truyện tranh Long Vương Điện
630 2.3k 32.1k

Long Vương Điện

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
6.4k 5.7M 122

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Cơn Bão Đỏ
950 33.1k 16.8k

Cơn Bão Đỏ

Truyện tranh Bí Mật Thanh Xuân
986 213 20.7k

Bí Mật Thanh Xuân

Truyện tranh Đeo Bám Tôi Cũng Vô Ích Thôi
9.7k 1.4k 316

Đeo Bám Tôi Cũng Vô Ích Thôi

Truyện tranh Thanh Xuân Của Chúng Ta
842 7.8k 6.4k

Thanh Xuân Của Chúng Ta

Truyện tranh Tiểu Thiếp Chỉ Muốn Sống Yên Bình
632 55.2k 28.6k

Tiểu Thiếp Chỉ Muốn Sống Yên Bình

Truyện tranh Đan Tiêu Vạn Dặm
5.9k 98.3k 2.9k

Đan Tiêu Vạn Dặm

Truyện tranh Kiếp Đỏ Đen
9.3k 2.8k

Kiếp Đỏ Đen

Truyện tranh Nhận Nuôi Người Cha Phản Diện
650 15.8k 9.3k

Nhận Nuôi Người Cha Phản Diện

Truyện tranh Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện
816 2.8k 214.9k

Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện

Truyện tranh Đại Liên Minh Phản Xuyên Việt Của Bạo Quân
890 4.5k 16.5k

Đại Liên Minh Phản Xuyên Việt Của Bạo Quân

Truyện tranh Tôi Thăng Cấp Bằng Cách Thưởng Cho Những Đệ Tử
887 15.9k 20.7k

Tôi Thăng Cấp Bằng Cách Thưởng Cho Những Đệ Tử

Truyện tranh Ta Vô Địch Từ Ăn Chực
775 192 15.4k

Ta Vô Địch Từ Ăn Chực

Truyện tranh Cô Gái Cứu Tinh Được Yêu Mến
767 1.1k 12.7k

Cô Gái Cứu Tinh Được Yêu Mến

Truyện tranh Nhân Vật Chính Ẩn Giấu Sức Mạnh
6.9k 1.2k 2.6k

Nhân Vật Chính Ẩn Giấu Sức Mạnh

Truyện tranh Vưu Vật
501 190 35.1k

Vưu Vật

Truyện tranh Thiên Kim Toàn Năng Trọng Sinh
576 13.8k

Thiên Kim Toàn Năng Trọng Sinh

Truyện tranh Lời Thú Nhận Của Chúa Tể Bóng Tối
526 6.5k

Lời Thú Nhận Của Chúa Tể Bóng Tối

Truyện tranh Chỗ Lánh Nạn Của Ta Chỉ Thu Thiếu Mỹ Nữ
1.1k 14

Chỗ Lánh Nạn Của Ta Chỉ Thu Thiếu Mỹ Nữ

Truyện tranh Tân Đích Vấn
71 23

Tân Đích Vấn

Truyện tranh Chiến Lược Ly Hôn
79 29

Chiến Lược Ly Hôn

Truyện tranh Hầu Nữ Xấu Xa
91 41

Hầu Nữ Xấu Xa

Truyện tranh Nhân Vật Phản Diện Đều Thích Tôi
61 11

Nhân Vật Phản Diện Đều Thích Tôi