Đăng Nhập để bình luận, lưu theo dõi, lịch sử đọc truyện! Đọc truyện chữ free tại TRUYENUP.COM

Truyện thể loại Sci-fi

Tất cả truyện tranh thuộc thể loại Sci-fi
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Phàm Nhân Tu Tiên
845 2.9k 50.2k

Phàm Nhân Tu Tiên

Truyện tranh Dãy Núi Côn Trùng
125.1k 54.5k 284

Dãy Núi Côn Trùng

Truyện tranh Fool Night
116.2k 1.4k 700

Fool Night

Truyện tranh Bậc Thầy Chế Tạo Ma Thuật
832 85.4k 21.9k

Bậc Thầy Chế Tạo Ma Thuật

Truyện tranh Undead Unluck
9.7k 1.9M 240

Undead Unluck

Truyện tranh Shy
24.2k 8.4k 151

Shy

Truyện tranh Sengoku Youko
759 128 2.8k

Sengoku Youko

Truyện tranh Sket Dance
454.7k 3.6k 628

Sket Dance

Truyện tranh Deadpool's Secret Secret Wars
5.3k 5 664

Deadpool's Secret Secret Wars

Truyện tranh Boku no Futatsu no Tsubasa
2.8k 11 727

Boku no Futatsu no Tsubasa

Truyện tranh Queen's White Rabbit
10.7k 5 1.2k

Queen's White Rabbit

Truyện tranh Taboo Tattoo
2.1k 5 911

Taboo Tattoo

Truyện tranh Móng Vuốt
8.7k 1 2.9k

Móng Vuốt

Truyện tranh Impulse - Xung Lực
7.2k 5 4.5k

Impulse - Xung Lực

Truyện tranh Samurai High School
1.4k 27 398

Samurai High School

Truyện tranh Biorg Trinity
31.7k 631 143

Biorg Trinity

Truyện tranh Orange Planet
380 10 175

Orange Planet

Truyện tranh Re: Live
59 3 48

Re: Live

Truyện tranh Versus
96.2k 11.2k 712

Versus

Truyện tranh Trigun Maximum
8.8k 17.8k 39

Trigun Maximum

Truyện tranh Bất Hạnh Và Bất Tử
846 326 20.4k

Bất Hạnh Và Bất Tử

Truyện tranh Tiến Sĩ Slump
5.6k 23 1.4k

Tiến Sĩ Slump

Truyện tranh Blue Archive! (Global)
157.6k 270

Blue Archive! (Global)

Truyện tranh Daikaiju Gaea-Tima
927 2.2k

Daikaiju Gaea-Tima

Truyện tranh Tam Giác Bạc
13.9k 42

Tam Giác Bạc

Truyện tranh Maou 2099
74 43

Maou 2099

Truyện tranh Blame! Master Edition
11.3k 102

Blame! Master Edition

Truyện tranh D-Day: Hầm Trú Ẩn
57 47

D-Day: Hầm Trú Ẩn