Đăng Nhập để bình luận, lưu theo dõi, lịch sử đọc truyện! Đọc truyện chữ free tại TRUYENUP.COM

Truyện thể loại Mystery

Tất cả truyện tranh thuộc thể loại Mystery
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm
412.8k 1.2M 607

Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm

Truyện tranh Chàng Rể Mạnh Nhất Lịch Sử
675 2.8k 126.6k

Chàng Rể Mạnh Nhất Lịch Sử

Truyện tranh Đại Phụng Đả Canh Nhân
680 657 77.7k

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Truyện tranh Từ Hồng Nguyệt Khai Thủy
32.9k 4.3k 59

Từ Hồng Nguyệt Khai Thủy

Truyện tranh Tinh Võ Thần Quyết
5.4M 5.1M 2.5k

Tinh Võ Thần Quyết

Truyện tranh Tối Cường Võ Hồn Hệ Thống
202.9k 769 294

Tối Cường Võ Hồn Hệ Thống

Truyện tranh Usogui
180.9k 149.6k 338

Usogui

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
568 4.5M 72.2k

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Satanophany
103.7k 1.2k 329

Satanophany

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
6.4k 5.7M 122

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Montage (Watanabe Jun)
150.1k 9.4k 306

Montage (Watanabe Jun)

Truyện tranh Anh Hùng Tái Khởi
580 43 14.4k

Anh Hùng Tái Khởi

Truyện tranh Shy
24.2k 8.4k 151

Shy

Truyện tranh Mpd Psycho
179.7k 263 322

Mpd Psycho

Truyện tranh Arika Của Tôi
171.4k 197 654

Arika Của Tôi

Truyện tranh Jaa Kimi No Kawari Ni Korosou Ka ~ Prequel (Tiền Truyện)
114.5k 2.3k 225

Jaa Kimi No Kawari Ni Korosou Ka ~ Prequel (Tiền Truyện)

Truyện tranh Toàn Dân Chuyển Chức : Duy Ta Vô Chức Tán Nhân
808 2.7k 56.7k

Toàn Dân Chuyển Chức : Duy Ta Vô Chức Tán Nhân

Truyện tranh Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ
898 232.3k 68.2k

Bắt Đầu Với Trăm Vạn Minh Tệ

Truyện tranh Hảo Đồ Nhi Hãy Tha Cho Vi Sư
975 403 59.2k

Hảo Đồ Nhi Hãy Tha Cho Vi Sư

Truyện tranh Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện
816 2.8k 214.9k

Ta Trời Sinh Đã Là Nhân Vật Phản Diện

Truyện tranh Dũng Giả X Nữ Ma Vương
8.1k 964 154

Dũng Giả X Nữ Ma Vương

Truyện tranh Thái Cổ Yêu Thánh Lấy Ta Làm Lô Đỉnh
698 15.1k

Thái Cổ Yêu Thánh Lấy Ta Làm Lô Đỉnh

Truyện tranh Kiều Thê Lại Là Trùm Phản Diện
907 12.3k

Kiều Thê Lại Là Trùm Phản Diện