Đăng Nhập để bình luận, lưu theo dõi, lịch sử đọc truyện! Đọc truyện chữ free tại TRUYENUP.COM

Truyện thể loại Đam Mỹ

Tất cả truyện tranh thuộc thể loại Đam Mỹ
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Nhân Vật Chính Chỉ Muốn Yêu Đương
4.8k 198.3k 713

Nhân Vật Chính Chỉ Muốn Yêu Đương

Truyện tranh Bệnh Trạng Dụ Dỗ
5.1k 18.6k 1.3k

Bệnh Trạng Dụ Dỗ

Truyện tranh Ma Tôn Đại Nhân Song Tu Không
10.6k 25.9k 1.2k

Ma Tôn Đại Nhân Song Tu Không

Truyện tranh Ánh Trăng Vì Tôi Mà Đến
4.7k 50.6k 230

Ánh Trăng Vì Tôi Mà Đến

Truyện tranh Đan Tiêu Vạn Dặm
5.9k 98.3k 2.9k

Đan Tiêu Vạn Dặm

Truyện tranh Tôi Có Bệnh
4.2k 14.7k 1.3k

Tôi Có Bệnh

Truyện tranh Theo Đuôi
1.1k 336.4k 239

Theo Đuôi

Truyện tranh Trường Cấp Ba Sơn Hải
100 10

Trường Cấp Ba Sơn Hải

Truyện tranh Em Đến Cùng Cơn Gió
1.3k 693

Em Đến Cùng Cơn Gió

Truyện tranh Merry Marbling
3.6k 1.1k

Merry Marbling

Truyện tranh Không Thể Cưỡng Lại Người Yêu Dính Người
37.2k 1.2k

Không Thể Cưỡng Lại Người Yêu Dính Người

Truyện tranh Đêm Dịu Dàng
9.6k 2.3k

Đêm Dịu Dàng

Truyện tranh Xã Hội Mồn Lèo
5.4k 544

Xã Hội Mồn Lèo

Truyện tranh Truyện Ngôn Nhưng Không Ngôn Lắm
26.5k 2.6k

Truyện Ngôn Nhưng Không Ngôn Lắm

Truyện tranh Tà Thần Chuyên Thuộc Của Tôi
3.5k 59 2.9k

Tà Thần Chuyên Thuộc Của Tôi

Truyện tranh Ngày Dài Gặp Người Khuyết Tâm Nhãn
9.1k 184 4.3k

Ngày Dài Gặp Người Khuyết Tâm Nhãn

Truyện tranh Formless
7.6k 3.6k

Formless

Truyện tranh Tình Chàng 30
7.2k 1.2k

Tình Chàng 30

Truyện tranh Mẹo Thuần Hóa Hổ
3.1k 1.3k

Mẹo Thuần Hóa Hổ

Truyện tranh Lãm Nguyệt Triều Minh
8.6k 2.7k

Lãm Nguyệt Triều Minh

Truyện tranh Bailin And Liyun ( New Ss )
1.3k 39

Bailin And Liyun ( New Ss )

Truyện tranh Mộng Tưởng Của Thần Quan Là Cưỡi Lên Thiên Cổ Ác Long
4.3k 13.5k 292

Mộng Tưởng Của Thần Quan Là Cưỡi Lên Thiên Cổ Ác Long

Truyện tranh C Vị Thành Thần 3
52 28

C Vị Thành Thần 3

Truyện tranh Điệu Valse Đầu Hạ
63 3

Điệu Valse Đầu Hạ

Truyện tranh Chuyện Rằng Tôi Yêu Cậu
97 43

Chuyện Rằng Tôi Yêu Cậu

Truyện tranh Vũ Khúc Đoàn Sơ Hạ
67 2

Vũ Khúc Đoàn Sơ Hạ