Đăng Nhập để bình luận, lưu theo dõi, lịch sử đọc truyện! Đọc truyện chữ free tại TRUYENUP.COM

Truyện mới cập nhật

Truyện tranh Công Tước Bạch Long
68.6k 98.7k 113

Công Tước Bạch Long

vết cắn chí mạng

Truyện tranh Khai Cục Chấn Kinh Nữ Đế Lão Bà, Ta Liền Vô Địch
9.7k 3.3k

Khai Cục Chấn Kinh Nữ Đế Lão Bà, Ta Liền Vô Địch

xoay chuyển thế cục ngược tra nam

thần y vương phi có miệng quạ đen

Truyện tranh Centuria
24.9k 385

Centuria

chu nhan huyết

như bay vút lên

nhiệm vụ phụ

host club

đêm say xỉn

Truyện tranh Ác Nữ Xà Lan
10.8k 4.6k

Ác Nữ Xà Lan

bạn trai tôi thật hữu dụng

hoàng thái hậu

kim hyuk

lang tổng tài thỏ tiểu thư

học sinh trường trung học nghệ thuật illip